Drodzy Państwo,


 

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A.. istnieje od 1998 roku. Realizuje szeroki zakres usług nadzoru i inwestorstwa zastępczego w każdym przypadku dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta – Inwestora. Usługi te obejmują inwestorstwo zastępcze, nadzory techniczno-kosztowe nad realizacją oraz szeroko rozumiane usługi doradcze. Prowadzimy nadzory inwestorskie obiektów budownictwa drogowego, kolejowego, mostowego, lotniskowego, ogólnego i przemysłowego.

 

 

Stała kadra ZBM IZ to inżynierowie o najwyższych kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem, jak również specjaliści w dziedzinie organizacyjno-prawnej. Firma posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, a wszelkie procedury zgodne są ze standardami FIDIC. Posiadamy również Certyfikat Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet. Najważniejsze dokonania firmy związane były z zarządzaniem i nadzorem nad budową mostów i dróg. W roku 2008 otrzymaliśmy nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą ofertę w kategorii „Drogi”. Firma jest nagrodzona przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej za wdrożenie nowych technologii realizacji mostów.

 

W dniu 15 czerwca 2012 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS zarejestrował przekształcenie spółki Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.

 

Za pośrednictwem tej strony, przedstawiamy, wybrane inwestycje licząc, że spotka się to z zainteresowaniem z Państwa strony – Inwestorów, którzy poszukują wiarygodnej i doświadczonej firmy przy realizacji projektów w branży budowlanej.

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Andrzej Radoszewski
Prezes Zarządu
ZBM Inwestor Zastępczy SA