Certyfikaty

Spółka ZBM Inwestor Zastępczy uzyskała w 2004 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzający spełnianie przez ZBM IZ wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.Aktualnie ZBM IZ posiada następujące certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań norm poniżej wymienionych.

PN-EN ISO 9001:2009 and PN-EN ISO 14001:2005

OHAS 18001:2007

PCBiC PN-EN ISO 9001:2009 and PN-EN ISO 14001:2005

PCBiC OHAS 18001:2007

PCBiC PN-N 18001:2004


Potwierdzeniem jakości usług świadczonych przez Spółkę są referencje wystawione przez Zamawiających, uzyskane nagrody i Dyplomy Honorowe, tj.:

  • Nagroda Ministra za zajęcie I miejsca w kategorii „Technologie i Usługi” za kompleksowe i nowoczesne usługi w zakresie zarządzania i nadzoru nad budową dróg w roku 2010.
  • Nagroda Ministra Infrastruktury za najlepszą ofertę w kategorii „Drogi” w roku 2008.
  • Mazowiecka Firma Roku 2005 – III miejsce w kategorii „Infrastruktura Inżynieryjna i Drogowa”
  • Dyplom Honorowy w konkursie Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej – 
    „Dzieło Mostowe Roku 2001”,

Firma Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. jest Członkiem:

  • Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
  • Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej