Inwestorzy

Głównymi Zamawiającymi, na rzecz których Firma ZBM Inwestor Zastępczy SA świadczy usługi związane z zarządzaniem i nadzorami nad realizacją Kontraktów budowlanych są:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad i jej Oddziały
  • Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie działający na rzecz m.st. Warszawa
  • Urząd Miasta Płocka
  • Urząd Miasta Suwałki
  • Urząd Miejski w Sosnowcu
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie