Oferta

ZBM Inwestor Zastępczy SA jako specjalistyczna firma nadzoru inżyniersko-inwestycyjnego, zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zarządzania Kontraktami na roboty budowlane i sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Oferta nasza obejmuje:

 • Zarządzanie i kontrolę finansowo-terminową Kontraktów na Roboty,
 • Administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem,
 • Nadzór techniczny nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

W szczególności oferta nasza obejmuje kompleksowe zarządzanie realizacją wszelkich projektów infrastrukturalnych specjalizując się w szczególności w takich kategoriach jak:

 • Konstrukcje inżynierskie:
  • drogi (drogi krajowe, autostrady i drogi ekspresowe) i mosty ( wiadukty, tunele )
  • budownictwo kolejowe, lotniskowe i przemysłowe,
  • instalacje ochrony środowiska
 • Budownictwo ogólne:
  • budownictwo mieszkaniowe
  • budynki użyteczności publicznej
  • budownictwo przemysłowe