Nasze projekty

Modernizacja rozjazdów kolejowych w Polsce

Zamawiający: PKP S.A.

Termin: 09.2013-09.2016

Generalny Wykonawca: EIFAGE + Transkol, Schweerbau+PNIUIK, PPMT, OHL

Zakres nadzorowanych prac:

  • poprawa stanu technicznego rozjazdów, poprawa bezpieczeństwa rucju pociągów przez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych na terenie 14 województw Polski