Nasze projekty

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ostródzkiej, Sęczkowej, Bernardyńskiej, Studziennej

Zamawiający: MPWiK

Termin: 2016-2017

Generalny Wykonawca:

Zakres nadzorowanych prac:

  • budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych

Kolektor Zawadowski, Kolektor W, Przepompownia Saska

Zamawiający: MPWiK

Termin: 2013-2014

Generalny Wykonawca: –

Zakres nadzorowanych prac:

  • budowa sieci kanalizacyjnych i przepompowni w Warszawie, w tym: budowa kolektora Zawadowskiego w ul. Bruzdowej oraz przepompowni ścieków „Zawady 2” i „Zawady 3”; odtworzenie nawierzchni ulic oraz kanalizacji ściekowej w rejonie Kolektowa „W” (ul. Trakt Lubelski); modernizacja przepompownio ścieków Saska Kępa 1 – S2

Pompownia „Tokary-Radziwie” w Płocku

Zamawiający: Urząd Miejski w Płocku

Termin: 06.2007-01.2008

Generalny Wykonawca: Sanmel

Zakres nadzorowanych prac:

  • budowa zbiornika retencyjnego
  • modernizacja budynku przepompowni,
  • modernizacja wyposażenia pompowni

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Zamawiający: Urząd Miejski w Sosnowcu

Termin: 01.2006-02.2008

Generalny Wykonawca: Konsorcjum POL-AQUA, Warbud – Altkom

Zakres nadzorowanych prac:

  • modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Radocha II”
  • budowa kolektora grawitacyjnego „Bobrek” – długość 12,9 km,
  • rurociągów tłocznych – dł. 2,764 km,
  • budowa 4 przepompowni ścieków

Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość na adres: DaneOsobowe@zbm.com.pl

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będzie ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa. Szczegółowe dane dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, witryn internetowych udostępnianych przez ZBM S.A.., w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, tytuł, stanowisko, firma lub nazwa Spółki reprezentowanego podmiotu, adres kontaktowy, nazwę firmy lub spółki, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, adres do korespondencji, adres instalacji urządzenia, numer rachunku bankowego, elektroniczne dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line w tym adres IP, lokalny adres IP, nazwa hosta.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy je, aby:

Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora.