Nasze projekty

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ostródzkiej, Sęczkowej, Bernardyńskiej, Studziennej

Zamawiający: MPWiK

Termin: 2016-2017

Generalny Wykonawca:

Zakres nadzorowanych prac:

  • budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych

Kolektor Zawadowski, Kolektor W, Przepompownia Saska

Zamawiający: MPWiK

Termin: 2013-2014

Generalny Wykonawca: –

Zakres nadzorowanych prac:

  • budowa sieci kanalizacyjnych i przepompowni w Warszawie, w tym: budowa kolektora Zawadowskiego w ul. Bruzdowej oraz przepompowni ścieków „Zawady 2” i „Zawady 3”; odtworzenie nawierzchni ulic oraz kanalizacji ściekowej w rejonie Kolektowa „W” (ul. Trakt Lubelski); modernizacja przepompownio ścieków Saska Kępa 1 – S2

Pompownia „Tokary-Radziwie” w Płocku

Zamawiający: Urząd Miejski w Płocku

Termin: 06.2007-01.2008

Generalny Wykonawca: Sanmel

Zakres nadzorowanych prac:

  • budowa zbiornika retencyjnego
  • modernizacja budynku przepompowni,
  • modernizacja wyposażenia pompowni

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Zamawiający: Urząd Miejski w Sosnowcu

Termin: 01.2006-02.2008

Generalny Wykonawca: Konsorcjum POL-AQUA, Warbud – Altkom

Zakres nadzorowanych prac:

  • modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Radocha II”
  • budowa kolektora grawitacyjnego „Bobrek” – długość 12,9 km,
  • rurociągów tłocznych – dł. 2,764 km,
  • budowa 4 przepompowni ścieków

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI
Na przełomie marca i kwietnia spółka ZBM Inwestor Zastępczy S.A. zmieniła siedzibę spółki.

Adres nowego biura to

ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

Tymczasowy telefon sekretariatu (22) 651 06 50